Zafer Gürkan Kocapınar

  • zafer gürkan kocapınar facebook
  • zafer gürkan kocapınar twitter
  • zafer gürkan kocapınar linkedin

Lojistik Depolama Hizmeti

Z

Depolama Nedir?

Belirli nokta veya noktalardan gelen ürünlerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli nokta veya noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır. Depolama süresinin uzunluğu depoları farklılaştırır. Depolama süresinin uzun olduğu yerlere depo denirken, süre kısaldıkça bu yerlere Dağıtım Merkezi (Distribution Centre), daha da kısaldıkça aktarma merkezi (Transfer Centre – Hub) denir.
Depolama esas olarak kontrol, teslim alma, yerleştirme, sayım, toplama, kontrol ve gönderme faaliyetlerini kapsar.

 

Depo Nedir?

•    Depo, katma değer üretilen bir merkezdir. Sevk zamanlarının kısaltılması ve müşteri sipariş sürelerinin azaltılmasında yüksek katkı sağlar.
•    Depo, profesyonel bir bakış açısı ve sistemli çalışmayı gerektirir.
•    Depo teknolojileri, ekipman tercihleri ve kullanımı uzmanlık gerektirir.
•    Depo, envanter yönetimine nasıl baktığınız ile doğru orantılıdır.
•    Depo, depo müdüründen, forklift operatörüne, sevkiyat şeflerinden bilgisayar operatörüne kadar nitelikli işgücü gerektiren bir bölümdür.
•    Depo, aynı zamanda bir kâr merkezidir.

 

Depo Ne Değildir?

•    Depo, kuruluş yerinin en düşük maliyete odaklı bir biçimde seçildiği bir karar türü değildir.
•    Depo, ürünlerin gelişi güzel atıldığı bir ortam değildir.
•    Depo, tek başına bir maliyet merkezi değildir.
•    Depo, ucuz işgücü ve vasıfsız çalışanların görev aldığı bir yer değildir.

 

Depo Türleri

Depolar taşıdıkları niteliklere bağlı olarak, hammadde deposu, mamul deposu, tekstil deposu, tehlikeli madde deposu, soğuk hava deposu ve antrepo gibi farklı türlere ayrılabilmektedir. Dolayısıyla faaliyet alanına bağlı olarak bir deponun işleyiş biçimi, özellikleri, teknoloji ve ekipman tercihleri ile yönetim anlayış ve uygulamaları birbirinden farklı olmaktadır.

 

Depolar;

•    Hava koşullarından korunma derecesine göre;
(Açık Hava Depoları, Kapalı depolar, Soğuk Hava Depoları)
•    Ürünün türüne ve özelliklerine göre;

 

(Hammadde Depoları, Yarı mamul Depoları, Tamamlanmış Ürün Depoları, Gıda Depoları, Tehlikeli Madde Depoları)

•    Mülkiyet biçimine göre;

(Özel Depolar, Kamu Kurum ve Kuruluşlara Ait Depolar, Kontratlı Depolar, Finansal Kiralama (Leasing) Depolar)

•    İşletme fonksiyonuna göre;

(Lojistik Depolar, Dağıtım Depoları, Genel Saklama Depolama, Hizmet Depoları)

•    Yerleşim yerine göre;

(Merkezi Depolar, Bölgesel Depolar, Transit Depolar)

•    Otomasyon düzeyine göre;

(Geleneksel Depolar, Yüksek Yoğunluklu Depolar, Otomatik Depolar)

 

Lojistik Sektöründe Depoların Önemi

Depolamanın Amaçları ve önemi

 

- Amaçları

Lojistik hizmet yönetiminde yaşanan gelişmeler, bu hizmetlerin etkin ve kesintisiz gerçekleşmesine duyulan ihtiyacı artırmıştır. Bu durum sürekli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek olan dağıtım ağının işleyişine bağlı olmaktadır. Kapıdan kapıya teslimatların gerçekleştirildiği günümüz lojistik anlayışında ara noktalar olan dağıtım merkezleri ve depolarda, malların güvenli bir şekilde saklanması, istiflenmesi, ambalajlanması ve kalite kontrolünün gerçekleştirilmesi gibi önemli lojistik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

 

- Depolamanın Önemi
Günümüz modern lojistik yönetimi anlayışı içerisinde giderek önemini hissettiren konuların başında depolama hizmetleri gelmektedir. Taşınması gereken eşya ve ürünlerin belirli merkezlerde depolanması lojistik faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini artırmaktadır.

 

Depo yönetimindeki temel iş süreçleri;
•    Eşya giriş ve boşaltma,
•    Fiziksel depolama,
•    Siparişlerin alınması,
•    Ambalajlama,
•    Eşyaların çıkışı ve yüklemedir.

 

Türkiye’de Depo Kullanımı
Ülkemiz’de lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların sahip oldukları depo oranı %80 dolaylarında. Gümrüksüz depoların %63 gümrüklü depolarında %70 ortalamalarında doluluk oranına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu oranlar  lojistik firmalarının taşımacılık ve dağıtım kaleminden sonra ki en büyük maliyetini içeren depoların, tam kapasite kullanılmadığını gösteriyor. Modern depolama, depoculuk anlayışının benimsenmemesinden kaynaklanan bu durum firmalar adına ciddi zararlar doğurabilmektedir.

 

Depo sahibi olmadan önce kapsamlı bir şekilde fizibilite çalışmaları yapılmalı ve doluluk oranları üzerinde durulmalıdır. Depo içi ek maliyet  doğmaması için aşağıda ki maddeler göz önünde bulundurulmalıdır.

•    Yüksek hacimli depolama
•    Talepleri hızlı karşılamak
•    En az fire
•    Etkin güvenlik
•    En az hatalı sevkiyat

 


Zafer Gürkan Kocapınar

zafer gürkan kocapınar

Sitemi yaptığımda en zorlanacağım şeyin kendimi anlatmak olduğunu hiç düşünmemiştim. Hep kendim ile ilgili bir şeyler yazmak istediğimde pek aklıma bir şey gelmez. Lakin yine de elimden geldiğince bir şeyler yapacağım. Bu sefer belki başarabilirim gerçi başaramasamda bu hakkımda yazısının çok önemli olduğunu düşünmüyorum burda amaç Lojistik ile ilgili bir bilgi havuzu oluşturmak.

Makale Hakkında Yorum Yazın

comments powered by Disqus