Zafer Gürkan Kocapınar

  • zafer gürkan kocapınar facebook
  • zafer gürkan kocapınar twitter
  • zafer gürkan kocapınar linkedin

ABC Analizi

Z

Başta kalite konularında olmak üzere tüm sektörler tarafından en sık kullanılan problem çözme ve vaka sınıflandırma
araçlarından biri olan ABC analizi Japonya’da toplam kalite yönetimi denilince
akla ilk gelen isimlerden birisi olan Kaoru Ishikawa tarafından
bir işletmedeki problemlerin % 95’ini çözebilecek yedi kalite kontrol ve problem çözme tekniğinin arasında
gösterilen Pareto analizi’ni esas alır.

 

Maliyetler, üretim ve değer teorilerine yeni anlayışlar getiren
İtalyan iktisatçısı ve sosyolog Vilfredo Pareto
tarafından tanımlanan Pareto Kanunu zaman ve mekana bağlı olmaksızın
bütün ülkelerde gelir dağılımını gösteren eğrilerin üst kademelerindeki eğiminin
hep aynı kaldığını ifade eden temel üzerine kurulmuştur.

 

ilk kez Vilfredo Pareto tarafından ekonomilerde bireylerin servet dağılımını
göstermek amacıyla kullanılan Pareto diyagramı herhangi bir ülke veya idarî birim içinde servetin veya
gelirin büyük bir kısmının incelenen sosyetenin küçük bir bireyler grubu tarafından
sahip olunduğunu ortaya koymuştur
ve nüfusunun %20′sinin servetin %80′ine sahip olduğunu ortaya koduğundan adı “80-20 ilkesi” olarak da anılır.

 

Benzer bir biçimde Vilfredro Pareto prensibini diğer iktisadi birçok konuda kullanmış
ve bir ülkenin ihracat gelirlerinin %80’inin, o ülkenin ihraç ettiği ürünlerin % 20’sinden sağlandığını
keşfetmiştir.

 

Bu prensip diğer ülkeler ve hatta insanların yaşama şartları için de uygulandığında benzer sonuçlar ortaya koyması bakımından ilginçtir.

Örneğin;

  • -Türkiye ihracatının % 77’sini, iki bölge yani %28 yapmaktadır.
  • -Dış ticaret hacminin % 85’ini, ülkelerin % 20’si ile yapıyoruz.
  • -Günlük hayatımızın %80’inde giydiğimiz elbiseler tüm elbiselerimizin sadece % 20′si
  • -Dünyadaki 229 ülkenin % 20’si dünyadaki paranın % 80’ine sahip.
  • -Bir şirketin cirosunun %80’i, sattığı ürünlerin % 20’sinden geliyor.
  • -Bir şirkette yapılan veya üretilen işin %80’i, çalışanların % 20’sinin ürünü.

 

Pareto analizine göre normal dağılımda sebeplerin en önemli %20’si, sonuçların %80’ini
daha sonra gelen %30’u, sonuçların %15’ini ve geri kalan %50’si ise sonuçların sadece
%5’ini oluşturmaktadır.

 

ABC yada Pareto analizi olarak adlandırılan araç bir ayrım metodudur ve önceliklerin belirlenmesinde kullanılır.
Analiz ile belirlenen “daha önemli” ve bir diğer ifade ile büyük kısmı oluşturan yada etkileri
daha fazla olan önceligin üzerine yoğunlaşılarak problemin büyük çoğunluğunun çözülmesi amaçlanır.

 


Zafer Gürkan Kocapınar

zafer gürkan kocapınar

Sitemi yaptığımda en zorlanacağım şeyin kendimi anlatmak olduğunu hiç düşünmemiştim. Hep kendim ile ilgili bir şeyler yazmak istediğimde pek aklıma bir şey gelmez. Lakin yine de elimden geldiğince bir şeyler yapacağım. Bu sefer belki başarabilirim gerçi başaramasamda bu hakkımda yazısının çok önemli olduğunu düşünmüyorum burda amaç Lojistik ile ilgili bir bilgi havuzu oluşturmak.

Makale Hakkında Yorum Yazın

comments powered by Disqus