Zafer Gürkan Kocapınar

  • zafer gürkan kocapınar facebook
  • zafer gürkan kocapınar twitter
  • zafer gürkan kocapınar linkedin

BKK 2016/9616 4458 Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Gümrük Yetki Limiti

Z

 

 

Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığında vergiden muaf beyan hakkı ithalat gönderilerinde 75 EUR ve 30 kg ile sınırlıydı. 75 EUR  - 1500 EUR arası ( 30kg ) sadece şahısa gelen yurt dışı gönderilerinde ise vergileri ödemek kaydı ile hızlı kurye şirketlerinin yetki kapsamında gümrükleme işlemi yapılabiliyordu.

 

31.12.2016 tarih, 29935 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar kurulu kararlarına istinaden (Karar Sayısı : 2016/9616) ithalattaki mevcut yetki 75 EUR'dan, 30 EUR'ya indirilmiştir. 

 

Bu sebeple Türkiye'ye gelen şahıs veya firma gönderilerinde 30 EUR altındaki eşyalar ETGB kapsamında vergilerden muaf olarak beyan edilecek. 30 - 1500 EUR arasında ve ağırlığı 30 Kg altı şahıs gönderileri vergileri ödenmek suretiyle hızlı kurye şirketleri tarafından yetki kapsamında gümrükleme işlemi yapalabileceklerdir.

 

İlgili Resmi Gazete'de yayınlanan karar ektedir.

 

BKK 2016/9616 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişlik Yapılmasına Dair Karar

ümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması

BKK 2016/9616 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişlik Yapılmasına Dair Karar

31 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29935 (2.Mükerrer)

Karar Sayısı : 2016/9616

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 22/11/2016 tarihli ve 20395002 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “75 Avro’yu geçmeyen” ibaresi “30 Avro’yu geçmeyen” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Bu Karar yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi Sayısı
7/10/2009 27369
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi                                               Sayısı

1 13/7/2010 27640
2 8/4/2011 27899
3 20/8/2011 28031
4 11/1/2012 28170
5 8/3/2012 28227
6 8/11/2013 28815
7 18/8/2014 29092
8 18/10/2014 29149
9 25/7/2015 29425
10 13/10/2015 29501
11 9/1/2016 29588
12 1/9/2016 29818


Zafer Gürkan Kocapınar

zafer gürkan kocapınar

Sitemi yaptığımda en zorlanacağım şeyin kendimi anlatmak olduğunu hiç düşünmemiştim. Hep kendim ile ilgili bir şeyler yazmak istediğimde pek aklıma bir şey gelmez. Lakin yine de elimden geldiğince bir şeyler yapacağım. Bu sefer belki başarabilirim gerçi başaramasamda bu hakkımda yazısının çok önemli olduğunu düşünmüyorum burda amaç Lojistik ile ilgili bir bilgi havuzu oluşturmak.

Makale Hakkında Yorum Yazın

comments powered by Disqus